Top

Hizmet Sözleşmesi

SemSector Online Reklam & Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu http://semsector.com Alıcı Sözleşmesi, Sem Sector (Satıcı) ile www.semsector.com (Site) sitesinden firma bilgisini vermek, bankadan Satıcı’nın hesabına havale yapmak veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle ‘Site’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’nın www.semsector.com sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. ‘Alıcı’, www.semsector.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı: www.semsector.com adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde firma bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’.

Satıcı: Sem Sector adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’.

Site: www.semsector.com sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.semsector.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Site Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): ‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.’

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin(Google Adwords, Facebook Reklamları), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler, Reklamın Yayınlanacağı Saatler, Ülkeler, iller ve Talep Edilen Bütçe) www.semsector.com adresinde bulunan başvuru formunda ya da müşteri ile yapılan telefon/e-posta görüşmesinde belirtilen isteğe göre belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır.

4. Üye Kullanıcı Sözleşmesi

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan SEMSECTOR (Semp Ajans) sorumlu değildir. Ajans, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Semsector SemP Ajans işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Semsector SemP Ajans in, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Semsector SemP Ajans in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Semsector SemP Ajans, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Semsector SemP Ajans in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Semsector SemP Ajans, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Semsector SemP Ajans bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Semsector SemP Ajans markası ve diğer markalar, www.semsector.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (Materyaller) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Semsector SemP Ajans in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Semsector SemP Ajans, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

5. Üyelik İşlemleri

5.1. Üye Kullanıcı Sözleşmesi

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Semsector SemP Ajans sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Semsector SemP Ajans, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

5.2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Semsector SemP Ajans tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

5.2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

5.2.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

5.2.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

5.2.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

5.2.e. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen site takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlali hallerinden olacağından, site üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

5.3. İçerik Kullanımı

5.3.a. Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Semsector SemP Ajans içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya site ‘nin izni olmadan link vermek yasaktır.

5.3.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı site ‘ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.3.c. Semsector SemP Ajans’ye iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı Semsector SemP Ajans’ye aittir, istenildiği taktirde tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

6. İptal ve İade İşlemleri

6.1. Satış İptali

Alıcı, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı Semsector. Firmasına şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen bilgiler ile birlikte, Semp Ajansına iade faturası ya da Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.

6.2. İptal Edilemeyecek Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri reklam hesabına hali hazırla reklam harcaması yapılmış ise, alıcı sitesi, profili ve diğer sahip olduğu hesaplarına çalışma başlatılmış ise veya  verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

7. Hak ve Yükümlülükler

7.1. ‘Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

7.1.a ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

7.1.b ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

7.1.c ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

7.1.d Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

7.1.e ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini Mail Order Formu kullanarak kredi kartı ile ve havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı Mail Order Formu İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Google Co. ile Semsector.com Arasındaki İş Ortaklığı Zarar Görebileceği Gibi Satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkına Saklı tutar. Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyeceğini Kabul, Taahhüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır.

7.1.f ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, Facebook Reklamları )kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder..

7.1.g ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

7.1.h ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘Panel’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘Panel’i aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.

8. Sitenin Kullanımı

Siteye herhangi bir unsur yükleyemez, gönderemez, sitedeki herhangi bir unsuru herhangi bir ortamda basamaz, çoğaltamaz veya dağıtamazsınız.

Yasal suç kapsamına girecek ya da toplumda genel huzursuzluk yaratabilecek herhangi bir öğeyi

Hak sahibinin izni olmaksızın telif hakları veya fikir hakları ile korunan çalışmaları ya da çalışmaların benzerlerini

Veya üzerinde belirtilen amaçlar dışında kullanım sonucu, siteye yada internet kullanıcılarına zarar verebilecek, virüs ya da benzeri zararlı öğeler göndermek ve yüklemek de dahildir.

9. Değişiklikler

Semsector site içeriğinin tümünde veya bir bölümünde herhangi bir zamanda herhangi bir uyarı olmadan değişiklik yapabilir.

Semsector Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı ve Koşullar ve Şartları herhangi bir zamanda duyuru yapmaksızın değiştirebilir. Bu değişiklikler sitede yayınlanan tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

10. Diğer

Koşullar ve Şartlar,  Semsector’ün Güvenlik ve Gizlilik politikası ve buradan refere edilen diğer belgeler de dahil, bu siteyi kullanan tüm şahıslar ve  Semsector arasında bir anlaşma tayin etmiş olur ve buna riayet etme zorunluluğu vardır.  Semsector’ün burada belirtilen herhangi bir hakkın ihlalinde harekete geçmemesi, haktan feragat ettiği anlamına gelmez. İşbu sözleşmedeki maddelerden herhangi biri yargı mercilerinde geçersiz kabul edilse dahi sözleşmenin diğer maddeleri taraflar arasında uygulanmaya devam eder. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hazırlanmıştır. Tarafların isteği dahilinde Şartlar ve Koşullar ve her türlü ilgili belge Türkçe ve İngilizce olarak bulunur.

10.1. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Taraflar’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘ Taraflar ‘ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘ Taraflar ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘ Taraflar ‘ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda Türkiye’de İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Tüm Hakları Saklıdır, Sem Sector Online Marketing Copyright © 2017 | Google Third-Party Policy | Disclosure Notice